0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

R-LAB

Moderný softvér R-LAB sa používa na zber dát, prezentáciu a štatistickú analýzu meraní odoslaných z váh RADWAG. Program je schopný pracovať až s 20 váhami súčasne. Dáta je možné v programe ukladať ručne alebo automaticky. Program R-Lab funguje iba v režime online.


Zhromaždené údaje sú prezentované číselne v tabuľkách, ako správy z meraní a tiež prostredníctvom pokročilých grafov.

Dostupnosť: Skladom

0,00 €

Modifikácie

R-LAB

0,00 €

RAD-KEY

0,00 €
Typy generovaných grafov:
  • Graf meraní so štatistickými hodnotami
  • Graf Gasusovej distribučnej funkcie (rozdelenie pravdepodobnosti) a histogram
  • Graf stability ukazujúci rozdiel medzi po sebe idúcimi meraniami
  • Celkový graf prezentujúci všetky vyššie uvedené
  • Pre vybranú sériu meraní je možné vytvárať správy. Existuje mnoho možností filtrovania vážení napr: podľa dátumu, hmotnosti, jednotky, popisu a.t.ď.. R-Lab tiež zobrazuje správu o aktuálnej relácii.

    Štatistiky vytvorené programom zahrnujú počet meraní, minimum, maximu, priemer, medián, smerodajnú a priemernú odchýlku, rozptyl, odhad rozptylu a súčet vážení.

    Zhromaždené dáta je možné exportovať ako PDF, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, textové a grafické súbory.