0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

TRADÍCIA

 • Spoločnosť Libra spol. s r.o. je na Slovensku symbolom tradície a kvality. Vo svojom odbore pôsobíme ako súkromná spoločnosť už od roku 1991. Svojou činnosťou Libra naviazala na pracovnú divíziu opravárov váh v Kovospracujúcom podniku š.p. Od svojho vzniku sa zaoberala vážiacimi zariadeniami, najskôr ich opravami a údržbou a neskôr aj vývojom, výrobou, dodávkami, rekonštrukciami a predajom.

 • SKÚSENOSTI

 • Libra s.r.o. pracuje v odbore merania hmotnosti od roku 1991. Denne sa jej pracovníci stretávajú s najrôznejšími typmi a druhmi váh . Pravidelne absolvujú školenia z oblasti metrológie a servisu zariadení u našich dodávateľov. Svoje skúsenosti využívajú v prospech svojich klientov a pre ich spokojnosť.

 • ZÁZEMIE

 • Libra s.r.o. funguje vo svojich vlastných priestoroch v Bratislave na Kvetinárskej ulici č. 31. Priestory sú rozdelené pre servis a výrobu a pre obchod a administratívu. Libra disponuje 32t vlastných závaží, ktoré využíva pri nastavovaní a kalibrácii meradiel . Spoločnosť má vozový park potrebný pre zabezpečenie dostupnosti tovarov a servisu.

 • SPOĽAHLIVOSŤ A KVALITA

 • Garanciou spoľahlivosti a serióznosti spoločnosti je zavedenie certifikovaného systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Tento systém máme zavedený a udržiavaný od roku 2005. Firma pracuje predovšetkým so zavedenými dodávateľmi komponentov a hotových výrobkov, u ktorých naši pracovníci absolvujú technické aj obchodné školenia. Nových dodávateľov vyberáme opatrne a so zreteľom na kvalitu a spoľahlivosť. Všetky výrobky, ktoré Libra s.r.o. vedie vo svojom portfóliu, spĺňajú požiadavky súvisiacich noriem a sú vybavené príslušnými certifikátmi. Naša spoločnosť je v Slovenskej republike autorizovaný distribútor pre významné firmy zaoberajúce sa výrobou váh resp. komponentov pre váhy a riadenie (KERN, RAVAS, PENKO, EPELSA, SOEHNLE, AXIS, OCS, T SCALE, ZEMIC a ďalšie).

 • ODBORNOSŤ

 • Sme registrovanou osobou pre výrobu, montáž a servis váh pre váhy s neautomatickou aj automatickou činnosťou vo všetkých triedach presnosti. Naše znalosti z oblasti metrológie pravidelne v 5 ročných intervaloch kontroluje Slovenský metrologický ústav.
 • Okrem služieb v oblasti váh poskytujeme odborné prehliadky elektrického ručného náradia, spotrebičov a bleskozvodov. Pre túto činnosť máme osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

 • DOSTUPNOSŤ

 • Obchodní poradcovia a servisní technici pôsobia na celom území SR. Libra má pevné servisné centrá v Bratislave a v Košiciach. Najžiadanejšie modely váh a najbežnejšie náhradné diely držíme skladom.

 • UNIVERZÁLNOSŤ A FLEXIBILITA

 • Prednosťou firmy Libra s.r.o. je schopnosť univerzálne využívať svoje kapacity. Medzi našich klientov patria aj veľké podniky s niekoľko tisíc zamestnancami ale aj malé firmy z oblasti výroby, obchodu a služieb. Požiadavky zákazníkov sú rôznorodé, preto Libra pristupuje ku svojim klientom flexibilne. Podľa potrieb užívateľa dodávame a inštalujeme nové váhy, rekonštruujeme jestvujúce vážiace systémy a navrhujeme nové riešenia . Montáže a opravy vykonávame v čase, kedy to najviac vyhovuje prevádzke klienta.

 • ŠIROKÁ PONUKA

 • Vzhľadom na potreby klientov rozširujeme portfólio vážiacich systémov a služieb. Libra dodáva váhy pre laboratóriá, obchody, hypermarkety, priemysel, poľnohospodárstvo, dopravu a logistiku a pod. V oblasti služieb je to predovšetkým záručný a pozáručný servis, zapožičiavanie váh a závaží, návrh riešení, vedenie evidencie vážiacich zariadení, poradenstvo pri zabezpečení úradného overenia, inštalácie nových meradiel, ale aj vykonávanie odborných prehliadok- takzvaných revízií.

 • PARTNERSTVO

 • Pre potreby malého Slovenského trhu dodáme ročne viac ako 1000ks váh. Viac ako 2/3 (71%) z tohto obratu tvoria naši klienti, ktorí u nás opakovane nakupujú, čo svedčí o ich spokojnosti. Našim cieľom je vytváranie dlhodobého partnerstva s našimi klientmi.

 • ČLENSTVO

 • Libra je aktívnym člnom Slovenskej Metrologickej Spoločnosti (SMS), ktorá je významným organizátorom vzdelávacích aktivít v oblasti merania, normalizácie a metrológie. Libra tiež pôsobí v Únii váharov SR, ktorej cieľom je zastupovať záujmy jej členov, pôsobiť na používateľov váh a sprístupňovať informácie o meraní hmotnosti odbornej verejnosti.